Huyện Nghĩa Đàn
Cập nhật: 5/12/2011

Diện tích: 748,30 km2 Dân số: 180.797 người Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ Tổng số xã, phường, thị trấn: 33 Tổng số bản, làng, khối xóm: 373

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích - danh thắng: làng Vạc, du lịch hồ Sông Sào

 

Lễ hội chính: lễ hội Làng Vạc, thị xã Nghĩa Hoà, tổ chức từ 7 đến 9 tháng 2 âm lịch

Bản đồ huyện Nghĩa Đàn

Hành chính

Gồm thị trấn Nghĩa Đàn và 24 xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa Hội