Huyện Đô Lương
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 354,33 km2 Dân số: 198.268 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 32 Tổng số bản, làng, khối xóm: 358

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng: Đền Quả Sơn, nhà thờ Nguyễn Cảnh Hoan, khu du lịch nước khoáng nóng Giang Sơn

Lễ hội chính: Đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn; tổ chức từ 20 đến 21 tháng Giêng Âm lịch

Bản đồ huyện Đô Lương

Hành chính

Đô Lương được chia thành 1 thị trấn Đô Lương và 32 xã: Lạc Sơn, Đại Sơn, Trù Sơn, Thái Sơn, Hiến Sơn, Trung Sơn, Đà Sơn, Thuận Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Nhân Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Minh Sơn, Tân Sơn, Xuân Sơn, Tràng Sơn, Hồng Sơn, Hòa Sơn, Lưu Sơn, Mỹ Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây