Công tác pḥng, chống dịch Covid 19 của NAPC
Cập nhật: 21/6/2021

NAPC thông báo lịch làm việc tại Cơ quan trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị 16

- Thông báo triển khai thực hiện theo chỉ thị 16 của NAPC - Tải file 

- TB KL cua CT UBND tinh ve cac BF cap bach phong chong dich Covid 19 - Tải file