Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ Trung tâm
Cập nhật: 15/4/2021

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An