Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Cập nhật: 13/4/2021

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

 
 
 
CÁC PHÒNG TRUNG TÂM:
 
Phòng Hành chính – Tổng Hợp
Trưởng phòng: Đ/c Đậu Thị Vân
 
ĐT: 0915125069
 
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch
Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Huyền
 
ĐT:0913274227
 
Phòng Tư vấn, Hỗ trợ Đầu tư
Phó Trưởng phòng PT: Đ/c Nguyễn Tân Anh
 
ĐT: 0943493456
 
Phòng Phát triển Doanh nghiệp
Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng
 
ĐT: 0902252969