Sở VHTT&DL Bến Tre tổ chức Cuộc Thi Video Clip Giới thiệu Du lịch Bến Tre
Cập nhật: 16/9/2020

Với mục đích giới thiệu cuộc sống hiền hòa và bình dị, mộc mạc của người dân Bến Tre cũng như giới thiệu tiềm năng du lịch Bến Tre tới du khách và nhà đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức Cuộc thi Video Clip giới thiệu du lịch Bến Tre với chủ đề " Du lịch sinh thái sông nước Xứ Dừa"

1. Đối tượng tham dự:

- Dành cho tất cả người Việt Nam và người nước ngoài

- BTC, BGK, Tổ giúp việc không được tham gia dự thi

2. Thể lệ Cuộc thi:

3. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2020

(Tác phẩm gửi qua đường bưu điện BTC sẽ căn cứ  thời gian của dấu bưu cục nơi gửi)

Thời gian trao giải: Dự kiến vào tháng 12 năm 2020

4. Hồ sơ dự thi:

- 01 đĩa VCD/DVD hoặc USB chứa tập tin tác phẩm dự thi , chất lượng HD/ Full HD (tác phẩm phải đáp ứng được đầy đủ yêu cấu theo quy định tại phần V của Thể lệ)

- Bản đăng ký tham gia Cuộc thi 

- Bản thuyết minh lời bình trong tác phẩm dự thi (nếu có)

- Bản sao các giấy tờ chứng minh kèm theo nội dung trong tác phẩm dự thi thể hiện (nếu có)

5. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính, bài dự thi phải đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Video Clip Giới thiệu Du lịch Bến Tre gửi theo địa chỉ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BẾN TRE

Số 108/1, đường 30/4, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: 0275.8511.480

Hoặc qua hộp thư điện tử của Ban tổ chức qua Email: btccuocthidulichbentre@gmail.com với tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi Video Clip Giới thiệu Du lịch Bến Tre