Cà Mau tổ chức cuộc thi " Ảnh đẹp Du lịch Cà Mau năm 2020" và " Góc nh́n về Du lịch Cà Mau năm 2020"
Cập nhật: 13/7/2020

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Cà Mau, Sở VHTT&DL Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi " Ảnh đẹp Du lịch Cà Mau năm 2020" và " Góc nhìn về Du lịch Cà Mau năm 2020"

Cách thức tham gia:

1. Đối với Cuộc thi " Ảnh đẹp Du lịch Cà Mau năm 2020"

- Các tác giả truy cập vào website: www.anhdepdulichcamau.com để đăng ký và gửi ảnh dự thi đễn BTC

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ khi ra thông báo cho tới 16h, ngày 15/10/2020

 

 

2. Đối với Cuộc thi " Góc nhìn về Du lịch Cà Mau năm 2020"

- Các tác giả điền theo mẫu phiếu đăng ký và gửi tác phẩm dự thi về BTC theo địa chỉ Email: vietvedulichcamau2020@gmail.com hoặc gửi bưu điện về địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, Số 65 Phan Ngọc Hiển, phường 6, TP Cà Mau

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ khi ra thông báo 15/6/2020 cho tới 16h ngày 15/11/2020

Mẫu phiếu đăng ký

*Thông tin liên hệ:

Sở VHTT&DL Cà Mau, số 65 Phan Ngọc Hiển, P6, TP Cà Mau. ĐT: 0919.283.580 (bà Hải Yến)