Huyện Hưng Nguyên
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 163,94 km2 Dân số: 121.111 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 23 Tổng số bản, làng, khối xóm: 246

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng: Đền Ông Hoàng Mười, Đền Rậm, Nhà Lưu niệm Lê Hồng Phong, Đài liệt sỹ Thái Lão...

Lễ hội chính: Lễ hội rước Hến - đền Thanh Liệt, xã Hưng Lam, tổ chức từ  05  đến  06 tháng 02 âm lịch.

Bản đồ huyện Hưng Nguyên

Các đơn vị hành chính:

 Gồm 1 thị trấn và 22 xã: Thị trấn Hưng Nguyên, Xã Hưng Trung , Xã Hưng Yên Bắc, Xã Hưng Yên Nam (Xóm 9), Xã Hưng Tây, Xã Hưng Đạo, Xã Hưng Mỹ, Xã Hưng Thịnh, Xã Hưng Lĩnh,Xã Hưng Thông, Xã Hưng Tân, Xã Hưng Lợi, Xã Hưng Thắng, Xã Hưng Phúc, Xã Hưng Long, Xã Hưng Nguyên, Xã Hưng Xá, Xã Hưng Châu, Xã Hưng Xuân, Xã Hưng Nhân, Xã Hưng Phú, Xã Hưng Khánh, Xã Hưng Lam