Diện tích 27,81 km² Dân số: 70.398 người (2010) Thị xã Cửa Lò gồm 7 phường: Nghi Thủy, Nghi Tân, Thu Thủy, Nghi Hòa, Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Thu. Tất cả các phường này đều tiếp giáp với biển. Hiện nay trung tâm du lịch vẫn tập trung ở phường Thu Thủy, Nghi Hương và Nghi Thu và đang mở rộng xuống khu vực Cửa Hội (Nghi Hòa và Nghi Hải).
Yên Thành là vùng đất nửa trung du miền núi, nửa đồng bằng. Phía bắc giáp các huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; phía đông giáp huyện Diễn Châu; phía ...
Tương Dương là một huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh gần 200 km và cửa khẩu Nặm Cắn 90 km, ...
Tân Kỳ là một huyện miền núi phía tây của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 90 km. Huyện có đường Trường Sơn đi ngang qua. Huyện lỵ là thị ...
Quỳ Hợp là huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, phía bắc giáp huyện Quỳ Châu, phía nam giáp huyện Tân Kỳ và Anh Sơn, phía đông giáp ...
Diện tích: 1056,67 km² Dân số: 49.219 người Dân tộc: Thái, Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 12 Tổng số bản, làng, khối xóm: 105
Diện tích: 304,92 km2 Dân số: 218.227 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 39 Tổng số bản, làng, khối xóm: 307
Diện tích: 748,30 km2 Dân số: 180.797 người Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ Tổng số xã, phường, thị trấn: 33 Tổng số bản, làng, khối xóm: 373
Diện tích: 2094,84 km2 Dân số: 54.287 người Dân tộc: Kinh, Thái, H’Mông, Khơ Mú Tổng số xã, phường, thị trấn: 21 Tổng số bản, làng, khối xóm: 184
Diện tích: 354,33 km2 Dân số: 198.268 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 32 Tổng số bản, làng, khối xóm: 358
Diện tích: 1.744,53 km2 Dân số: 70.000 người Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ Tổng số xã, phường, thị trấn: 13 Tổng số bản, làng, khối xóm: 118
Diện tích: 602,9991 km²   Dân số: 113.129  người (2009) Dân tộc: Kinh, Thái Tổng số xã, phường, thị trấn: 21 Tổng số bản, làng, khối xóm: 213
Diện tích: 163,94 km2 Dân số: 121.111 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 23 Tổng số bản, làng, khối xóm: 246
Diện tích: 293,90 km2 Dân số: 159.433 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 24 Tổng số bản, làng, khối xóm: 328
Diện tích: 1.895,43 km2 Dân số: > 65.000 người Dân tộc: Thái, Khơ Mú, H’Mông, Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 14 Tổng số bản, làng, khối xóm: 172
Diện tích: 135.188 km2 Dân số: 67.4270 người (2010) Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ Tổng số xã, phường, thị trấn: 10